Αγγλικά για παιδιά

Παίζω, φτιάχνω, κάνω>μαθαίνω!!

Το μαθαίνω μια ξένη γλώσσα σημαίνει πολλά, εμείς «μαθαίνουμε-κάνοντας» γιατί ακούω σημαίνει ξεχνώ, βλέπω σημαίνει θυμάμαι, κάνω σημαίνει καταλαβαίνω!!

Τα μαθήματα Αγγλικών γίνονται κάθε Τρίτη και Σάββατο 5-6 μ.μ. από την κα Αργυρή Βασιλάκη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 2810-721426 ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα English et al. for children : ))

(Δεν θα γίνουν μαθήματα για το 2020-2021)