Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Γ ́ Εβδομάδα Νηστειών

Γ ́ Εβδομάδα Νηστειών

 Δευτέρα 16/3/20
Πρωί: Μεσονυκτικό, Όρθρος, Ώρες
Απόγευμα: Θ ́ Ώρα, Εσπερινός, Μέγα Απόδειπνο

Τρίτη 17/3/20
Πρωί: Μεσονυκτικό, Όρθρος, Ώρες
Απόγευμα: Θ ́ Ώρα, Εσπερινός, Μέγα Απόδειπνο

Τετάρτη 18/3/20
Πρωί: Μεσονυκτικό, Όρθρος, Ώρες
Απόγευμα: Θ΄ Ώρα, Εσπερινός Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων, Μέγα Απόδειπνο

 Πέμπτη 19/3/20
Πρωί: Μεσονυκτικό, Όρθρος, Ώρες
Απόγευμα: Θ ́ Ώρα, Εσπερινός, Μέγα Απόδειπνο

 Παρασκευή 20/3/20
Πρωί: Μεσονυκτικό, Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός, Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων
Απόγευμα: Μικρό Απόδειπνο και οι Χαιρετισμοί της Θεοτόκου (Γ ́ Στάσις του Ακαθίστου Ύμνου)

 Σάββατο 21/3/20
Πρωί: Μεσονυκτικό, Όρθρος και Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
Στις 10:30 π.μ. Παράκληση προς την Παναγία την Γερόντισσα
Απόγευμα: Εσπερινός

 Κυριακή 22/3/20
Πρωί: Μεσονυκτικό, Όρθρος και Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου
Απόγευμα: Κατανυκτικός Εσπερινός

Ώρες Ακολουθιών
• Πρωί: 06:00
• Απόγευμα: 17:00
• Χαιρετισμοί της Θεοτόκου: 17:30
• Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων: 19:00 (για τις βραδινές)

Leave a Reply