Η αγάπη τω πλησίον κακόν ουκ εργάζεται. πλήρωμα ουν νόμου η αγάπη.

This entry was posted in Μεγάλες γιορτές. Bookmark the permalink.