14 Ει γάρ πιστεύομε ότι Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας διά του “Ιησού, άξει συν αυτώ”. ‘Το σκέφτηκες ποτέ αυτό το ‘αξει συν αυτώ’; Ο Θεός δεν θα συγκεντρώσει εκεί πτώματα. Ζωντανούς θα μαζέψει κοντά Του’. Άγιος Πορφύριος.

This entry was posted in Μεγάλες γιορτές. Bookmark the permalink.