27/05/2020 Απόδοση της εορτής του Πάσχα, 28/05/2020 Της Αναλήψεως, 7/6/2020 Κυριακή της Πεντηκοστής («Τη αυτή ημέρα, Κυριακή ογδόη από του Πάσχα, την αγίαν Πεντηκοστήν εορτάζομεν. Πνοή βιαία γλωσσοπυρσεύτως νέμει, Χριστός το θείον Πνεύμα τοις Αποστόλοις. Εκκέχυται μεγάλω ενί ήματι Πνεύμ’ αλιεύσι. Ταις των αγίων Αποστόλων πρεσβείαις, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν») Where are you going? Που πάτε; Why do you seek the living among the dead? Γιατί αναζητάτε τους ζωντανούς, στους νεκρούς; Jesus is not there. Ο Ιησούς δεν είναι εκεί. Receive the Holy spirit… Λάβετε πνεύμα Άγιο… Now, I’m leaving the world again, and going to the Father… Τώρα, φεύγω πάλι απο το κόσμο… Πηγαίνω στον Πατέρα… Oh, Lord stay with us, for the night is falling and the day is almost over. Κύριε, μείνε μαζί μας, γιατί έπεσε η νύχτα… και η μέρα κοντεύει να τελειώσει. Don’t be afraid… Μη φοβάστε… I’m with you every day, till the end of time. Eίμαι μαζί σας κάθε μέρα, μέχρι τη συντέλεια του κόσμου.

This entry was posted in Μεγάλες γιορτές. Bookmark the permalink.