Κακή Θεολογία που ξέρουμε – θυμάμαι και εγώ μικρός έβλεπα κάτι εικόνες τον Αδάμ να κλαίει και το Θεό πίσω με μια μάχαιρα

Μη προσπαθάς, να μη προσπαθάς το λάθος σου είναι που προσπαθάς.

Μείνε εδώ και άφησε τα όλα στο Θεό – άφησε το Θεό να κάνει τη δουλειά Του.

Μόνο δώστου τον εαυτό σου – άφησε Tο γιατρό να δουλέψει πάνω σου.

Όταν καταλάβεις οτι ο πρώτος που θεραπεύεται είσαι εσύ ο ίδιος – ο πρώτος που είναι στο κρεβάτι που δέχεται τη θεραπευτική αγωγή είσαι εσύ, τότε τον αδερφό σου δεν τον κρίνεις, δεν τον εκδιώκεις, δεν τον καταδικάζεις αλλά τον βλέπεις με συμπάθεια.

Αυτό είναι η εκκλησία – είναι το μέγα νοσοκομείο το οποίο θεραπεύει το μέγα τραύμα τον άνθρωπο.

Είμαστε μέσα στη πορεία της θεραπείας – έχουμε παλινδρομήσεις, μας πιάνουν ξέρω εγώ μολύνσεις, αυτά, το ένα, το άλλο, κουτσά στραβά κάτι είναι να κάμνουμε και εμείς, θα τα περάσουμε αλλά έχουμε και μετάγγιση είμαστε συνέχεια με ένα ορό που είναι το σώμα και αίμα του Χριστού το οποίο μας τρέφει και δε μας αφήνει να πεθάνουμε.

 

This entry was posted in Μεγάλες γιορτές. Bookmark the permalink.