Υπομονή σημαίνει παραμένω εις την μονήν, παραμένω κάπου και μάλιστα παραμένω ταπεινά – υπό, δεν είναι τυχαίες οι λέξεις, ταπεινά περιμένω κάπου, περιμένω την πρόνοια του Θεού.

This entry was posted in Μεγάλες γιορτές. Bookmark the permalink.